Být pyšný

Pyšnost je pocit hrdosti a vysoké sebeúcty, který se vyjadřuje přehnanou samochválou a nadřazeností vůči druhým.

Relevantní k být pyšný