Být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

Relevantní k být určen <komu>