Být v chodu

Být v chodu znamená být aktivní, efektivní a produktivní v každodenní práci.

Relevantní k být v chodu