časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

Relevantní k časový úsek