část

Část je část celku, která je fyzicky oddělena od ostatních. Může to být část místnosti, část těla nebo část procesu.

díl, úsek, kus, součást, celek, složka, komponenta

Relevantní k část