část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

Relevantní k část chrámu