část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

Relevantní k část (hry)