část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

Relevantní k část kruhu