část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

Relevantní k část (oddělená destilací)