částečně

Částečný: omezený, nekompletní; neúplný.

neúplně, zčásti, trochu, poněkud, celkově, parciálně, partikulárně

Relevantní k částečně