Cesta

Cesta je trasa nebo přímá linie vedoucí od jednoho místa k druhému.

vozovka, silnice, dráha, trasa, pouť, putování, cestování, způsob, směr, prostředek (jednání)

Relevantní k cesta