Cesta

Cesta je přirozený nebo umělý průchod pro pohyb osob nebo věcí. Může to být konkrétní cestovní trasa, ale také metafora pro životní cestu.

vozovka, silnice, dráha, trasa, pouť, putování, cestování, způsob, směr, prostředek (jednání)

Relevantní k cesta