Chlad

Chlad je stav, kdy teplota je nízká, obvykle pod hodnotou tělesné teploty člověka.

chladno, studeno, zima, teplo, chladnost, upjatost, odměřenost, lhostejnost, bezcitnost, neláska, vřelost

Relevantní k chlad