Chlad

Chlad je stav bez tepla nebo teplota nižší než obvyklá.

chladno, studeno, zima, teplo, chladnost, upjatost, odměřenost, lhostejnost, bezcitnost, neláska, vřelost

Relevantní k chlad