Chodit sem a tam

Chodit sem a tam znamená cestovat z místa na místo, obvykle bez jasného směru nebo cíle.

Relevantní k chodit sem a tam