Chovat se

Chovat se je způsob, jakým se lidé chovají v určitých situacích, který je omezený společenskými normami a etiketou.

mazlit se, počínat si (vybraně), jednat <jak>, vést si, vystupovat

Relevantní k chovat se