Chtivost

Chtivost je silné touha po něčem nebo někom, často s touhou po rychlém dosažení.

žádostivost, dychtivost, lačnost, nenasytnost

Relevantní k chtivost