Chtivost

Chtivost se obvykle používá k popisu silné touhy po čemkoli, co se může požadovat.

žádostivost, dychtivost, lačnost, nenasytnost

Relevantní k chtivost