Chvat

Chvat je rychlý, dynamický pohyb nebo akce, která se provádí náhlým zrychlením.

shon, spěch, kvap, chvátání, kalup, uchopení, úchop

Relevantní k chvat