Chytat

Chytat: zachytit, ulovit, zmocnit se, získat, vyčíhat.

chápat <co>, uchopovat, popadat, pouštět, lovit <koho n. co>, lapat, chňapat, rafat, připevňovat <co>, přidržovat, přichytávat, dobíhat (vlak), honit, stíhat, dopadat (zloděje), zadržovat, zmocňovat se, získávat <co>, nabývat <čeho>, přiučovat se <čemu>, rozhořívat se (oheň), vzněcovat se, zhasínat, zaujímat <co koho>, dojímat

Relevantní k chytat