činit se

Činit se znamená podnikat nebo dělat kroky k dosažení cíle.

přičiňovat se <o co>, snažit se, usilovat, tužit se

Relevantní k činit se