Cit

Cit je vůle člověka vnímat a prožívat silné pocity, jako je soucit, láska, nenávist a další emoce.

cítění, pocit, emoce, afekt, rozum, racio, porozumění, vnímavost, smysl

Relevantní k cit