Cit

Cit je vůle člověka založená na úctě a lásce, vyjádřená jak slovy, tak činy.

cítění, pocit, emoce, afekt, rozum, racio, porozumění, vnímavost, smysl

Relevantní k cit