Cítění

Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

Relevantní k cítění