Cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

Relevantní k cítění