Cítit

Cítit znamená vnímat vůně, chutě a doteky, ale také intuitivně vnímat atmosféru, emoce a situace.

pociťovat, mít pocit, vyciťovat, tušit, smýšlet (vlastenecky), mít cítění

Relevantní k cítit