Cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

uvědomovat si (svůj stav), být sebevědomý, být vysokého mínění (o sobě), neovládat se (jen v záporu)

Relevantní k cítit se