Citlivost

Citlivost je schopnost reagovat na subtilní podněty nebo emoce; je to také schopnost vcítit se do pocitů druhých.

vnímavost, senzibilita, senzitivita, necitlivost, měkkost, slabost

Relevantní k citlivost