Daný stav

Stav se obvykle používá pro označení situace nebo okamžiku, kdy se nacházíme nebo něco děláme.

Relevantní k daný stav