Darovat

Darovat znamená dát někomu něco jako dárek bez nároku na odměnu.

věnovat, dát darem, odpustit, prominout

Relevantní k darovat