Dávat

Poskytnout nebo předat alespoň malou část existujícího nebo dostupného statku nebo dobra.

poskytovat <co komu>, odevzdávat, svěřovat, vydávat <co komu>, pořádat, hrát, uvádět

Relevantní k dávat