Dělat

Dělat: činnost, která obvykle zahrnuje použití energie nebo úsilí k získání něčeho; provádění čehokoli.

pracovat, být zaměstnán, makat, robit, vykonávat, konat, provádět, činit, páchat, působit, tropit, vytvářet, tvořit, zhotovovat, vyrábět, vyvádět, řádit, rovnat se, kálet, kadit, srát

Relevantní k dělat