Dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

Relevantní k dělat <co pro koho>