Dělat dále

Dělat dále znamená pokračovat ve stejném směru, aby se dosáhly určitého cíle.

Relevantní k dělat dále