Dělat lajdácky

Dělat lajdácky znamená dělat práci polovičatě, bez vynaložení potřebného úsilí, nebo jinak řečeno, dělat nedbalou, bezcílnou práci.

Relevantní k dělat lajdácky