Dělat (zdlouhavě)

Provádění něčeho, aby byl dosažen výsledek; přemýšlení a jednání k dosažení cíle.

Relevantní k dělat (zdlouhavě)