Dispozice

Dispozice je schopnost člověka odpovídat na situace rychle a správně. Jde o schopnost reagovat v případě potřeby rychle a efektivně.

sklon, náchylnost, předpoklady, rozdělení, rozvrh, plán (stavby), pokyny, směrnice

Relevantní k dispozice