Divokost

Divokost je stav mentální a fyzické nezávislosti a přirozenosti, která je vyjádřena přes vzpouru proti společenským a kulturním normám.

necivilizovanost, nepěstěnost, nešlechtěnost, živelnost, neuspořádanost, neupravenost, neurovnanost, neukázněnost, nespoutanost, nevázanost, prudkost, bujnost, vášnivost, bouřlivost, nezkrocenost, neochočenost, zběsilost, mírnost, krotkost, dravost, sveřepost, nápadnost, výstřednost

Relevantní k divokost