Divokost

Divokost je stav chaosu a nepředvídatelnosti, který může být způsoben buď živou přírodou, nebo chaotickým chováním lidí.

necivilizovanost, nepěstěnost, nešlechtěnost, živelnost, neuspořádanost, neupravenost, neurovnanost, neukázněnost, nespoutanost, nevázanost, prudkost, bujnost, vášnivost, bouřlivost, nezkrocenost, neochočenost, zběsilost, mírnost, krotkost, dravost, sveřepost, nápadnost, výstřednost

Relevantní k divokost