Divokost

Divokost je stav nebo vlastnost, která je spojena s přírodou, nekontrolovanými emocemi a neobvyklým chováním.

necivilizovanost, nepěstěnost, nešlechtěnost, živelnost, neuspořádanost, neupravenost, neurovnanost, neukázněnost, nespoutanost, nevázanost, prudkost, bujnost, vášnivost, bouřlivost, nezkrocenost, neochočenost, zběsilost, mírnost, krotkost, dravost, sveřepost, nápadnost, výstřednost

Relevantní k divokost