Dobrozdání

Dobrozdání je vyjádření spokojenosti, uznání nebo poděkování za něco dobrého.

expertiza, posudek

Relevantní k dobrozdání