Docela

Docela znamená něco mezi úplně a málo, ve smyslu míry či velikosti.

úplně, zcela, vůbec, naprosto, nadobro, naskrz, dočista, dokonce, ba i

Relevantní k docela