Docela

Docela znamená "v určité míře", "souhrnně" nebo "dostatečně".

úplně, zcela, vůbec, naprosto, nadobro, naskrz, dočista, dokonce, ba i

Relevantní k docela