Docela

Docela znamená "jistý stupeň, nikoli úplný"; "dostatečný nebo uspokojivý"; "zřetelný nebo výrazný".

úplně, zcela, vůbec, naprosto, nadobro, naskrz, dočista, dokonce, ba i

Relevantní k docela