Docela

Docela znamená "zčásti, v určité míře", a může být použito jako adverbium, adjektivum nebo jiným způsobem.

úplně, zcela, vůbec, naprosto, nadobro, naskrz, dočista, dokonce, ba i

Relevantní k docela