Dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

Relevantní k dodat <co k čemu>