Dohadovat se

Diskutovat, spekulovat a hádat se, aby se dosáhlo společného porozumění.

domýšlet se <čeho>, hádat <co>, tušit <co>, přít se <s kým>, smlouvat, vyjednávat

Relevantní k dohadovat se