Dokonce

Je to slovo používané pro zdůraznění něčeho, co je dokončené nebo dosažené, často s nadšením nebo zvýšenou intenzitou.

ba i, ba ani, nadto, naprosto,

Relevantní k dokonce