Domlouvat se <s kým>

Domlouvat se znamená hovořit s někým o něčem a dosahovat dohody.

Relevantní k domlouvat se <s kým>