Dopuštění

pohroma, bouře, neštěstí, zmatek, rámus

Relevantní k dopuštění